na JTPUBAY000000000003338 20180419102024 0010-051500000000624 180419 0 9795344315 304 304 RUD j Rudiyanto Jangan Semena-mena Terhadap Alam cet-1 Bandung : Pakar Raya Pakarnya Pustaka, 2007 64 hlm. 26412/B/2011 26413/B/2011